Affaldssortering

Nye-beholdere-til-mere-affaldssortering. Gennemtænkte og innovative løsninger til affaldssortering. Sortér køkkenaffaldet, og gem det væk med vores sortiment af praktisk tilbehør.

Vi vil forbedre miljøet ved at arbejde for mere genbrug og effektiv udnyttelse af energi. Vestforbrænding tilbyder vores ejerkommuner alle de nødvendige . Få hjælp til rigtig sortering – brug sorteringsguiden.

Affaldssortering – brug sorteringsguiden. Søg på en affaldstype og få oplyst hvilken kommunal affaldsordning, . Nye affaldsbeholdere – mere affaldssortering. Du skal sortere mere af dit affald hjemme hos dig selv. Du får derfor nye affaldsbeholdere.

Mange husholdninger frasorterer grønt affald til bl. Har du ting som alligevel er for gode til at smide u har du . Gode ideer til hjemmesortering.

Se hvordan der skal sorteres og hvorfor projektet er igangsat. Her finder du Køge Kommunes sorteringsguide. Du kan taste en type affald og læse om hvor den skal afleveres. Sådan sortere du dit affald korrekt.

Nem liste med affald og kategorier til sortering. Resultaterne fra borgerforsøg er . Det betyder, at alle ejendomme skal sortere deres affald. Søger du affaldssortering på Sjælland?

Nye skraldebiler skal sikre korrekt affaldssortering. Foto: Michael Schmidt Thomsen (Arkivfoto). Skrevet af Brøndby Kommune. Se diverse skemaer Se affaldsordninger. Det meste affald bliver hentet, men du er selv ansvarlig for at sortere det og bruge . Inside Man) Hvor sker der med vores skrald?

Her forsøger avisen – med Bjarne Munk Jensen, . Dansk Design, made in EU. Spilleregler for affaldssortering. Vi har brug for et stærkt hold.

Har du en ordning, hvor du skal aflevere dit sorterede madaffald ved din bolig? Bind blot en tom pose på håndtaget til din beholder eller dit . Meget af dit affald kan genanvendes – eksempelvis shampooflasker, foliebakker og glas . Alle vores virksomheder arbejder med affaldssortering. Maskinforretningerne har meget forskelligartet skrot og derfor et detaljeret sorteringssystem.

Der er flere fordele ved at blive bedre til at sortere affaldet. Det giver større mulighed for at frasortere. Den fortæller hvor affladet skal afleveres og hvad der sker . Læs mere om hvorfor affaldssortering nytter og gavner.