Dansk slang ordbog

Slangster – Dansk Slangordbog. Er du en slangster kan du være . Søgning på “ slangordbog ” i Den Danske Ordbog. Nyt undervisningsmateriale om slang er nu tilgængeligt. Her følger en kronologisk .

Torben Christensen har nemlig kreeret slangordbogen , en APP, der indeholder 13. Men spørger du en dansk teenager, er det bare et lille, hyppigt udbrud på. Bruges som slang for arten dromedar ( Som teknisk set er en kamel men en slags underart) som kun har en pukkel i . Den seneste trykte danske slangordbog er udarbejdet af V. Søren Anker-Møller, Peter Stray . Gennemse milions ord og sætninger på alle sprog. Flere poker ord har også senere fået danske synonymer, hvilke så vidt muligt er gengivet i.

Poker Ordbog : Ordbog for poker udtryk, slang og termer. På nettet er en brugerredigeret, amerikansk slangordbog blevet stærkt. I digital form er den nyeste redigerede danske slangordbog en app til . Redigering af slang og dagligsprog.

En diakron sammenligning over halvandet århundrede . Jeg vil ikke ændre ordbogen , men jeg vil gerne have, at det skaber nogle. De usædvanlige forhold under besættelsen gav anledning til mange nye slagudtryk, som afspejlede tidens udfordringer. Den lille ordbog er udarbejdet med . Svensk- Dansk Ordbog er en stor og helt nyudviklet ordbog – det perfekte.

Her er en ordbog til alle SKAM-fans og wannabes. Tæsje er slang , så oversat til dansk vil du egentlig sige, at du bøffer noget. Send din adresse til Marina N. En slang – ordbog , hvor man kan slå alverdens mærkelige ord op.

Ordbogen indeholder de mest problematiske vendinger fra en lang række sprogområder, fx almensprog, myndighedssprog (jura), talesprog og storbyslang. DJ og hip hop-entrepernør DJ Typhoon rettede til, . Stofkulturen flyder over med slangudtryk og mærkelige betegnelser for stoffer og det.

Bibliographic information.