Storskrald københavn

Storskrald bliver hentet fire gange om året. Formålet med denne gruppe er at dele viden om hvor man kan finde storskrald der enten er sat u eller vil. Afhentning af storskrald med fleksible affaldsløsninger og prisstærke koncepter.

De væsentligste årsager til at storskrald. Mange tager ting, der er stillet til afhentning af storskrald på vejen.

Få svar, og læs hvordan du kommer af med dit storskrald. Idéen med Bolius kommer af Realdanias formål: At skabe . Genbrugsstationen har åbent hverdage kl. Læs mere om afhentning af storskrald her.

Som en del af vores ejendomsservice fjerner vi storskrald for boligselskaber, andelsboligforeninger, boligforeninger og ejerforeninger. Vi holder vores aftaler og går efter din behov. Københavns Kommune om afhentning med faste intervaller.

Kontakt os for afhentning af affald. Som det fremgår af oversigten og de generelle bemærk ninger efter oversigten, er der en størrelses begrænsning på noget af affaldet, typisk på storskrald. Kategorierne er dagrenovation, pap, metal, storskrald , farligt affal papir, hård . Affald må ikke bare stilles på gader og stræder – det er . Hos Afhentningafaffald hjælper vi dig af med dit affald. At dømme efter mængden forladt indbo på århusianske gader, må det være næsten umuligt at bestille afhentning af storskrald. Find mere information vedrørende affald i. Priser for engangsydelser (container til haveaffald og storskrald mv).

Amagerkollegiet har et storskraldsområde foruden kollegiets. Romdannes til en almenvelgørende fond. Fremover har vi en genbrugsordning og en storskraldsordning.

Ejerforeningen Glentevej . I kælderen findes erhvervslejemål, . Har du ikke fået hentet skrald som planlagt eller . Dette af hensyn til rotter og af hensyn til afhentning og tømning af beholderne.

Bestil en container til byggeaffal storskrald , haveaffald og meget andet. Slip for en masse ture på. Elektronik Hård plast Metal. Vær god ved miljøet og sorter dit affald rigtigt.

Med hensyn til storskrald , haveaffald etc.